Author Archives: admin

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt van organisaties dat een aantal zaken met betrekking tot persoonsgegevens in een privacy beleid worden opgenomen. Stichting Cantiago hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden. Wij streven ernaar de privacy van onze leden en andere personen en organisatie met wie wij samenwerken of overeenkomsten sluiten te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder Continue reading →