Festival of Lessons and Carols 2020

18 december 2020 | Festival of Lessons & Carols | 21.00 uur

TE VOLGEN VIA LIVESTREAM

Bekijk hier de livestream: https://www.youtube.com/jacobikerkgemeente/live

Over het festival of Lessons and Carols

Op vrijdag 18 december 2020 organiseert Kamerkoor Cantiago voor de tiende keer een ‘Festival of Lessons & Carols’ in de Utrechtse Jacobikerk. Daarmee levert het koor een bijdrage aan een lange, uit Engeland afkomstige traditie.

We zingen dit jaar met een kleine bezetting een verkorte liturgie. Via een livestream zal het Festival vanaf 21.00 uur te beleven zijn. De link voor de livestream komt binnenkort op de website.

In 1880 introduceerde de bisschop van Truro, Edward White Benson, op Kerstavond een nieuwe liturgie. Volgens sommige bronnen or hi Joganiseerde hij in een houten schuur een speciale dienst met als doel de mannen uit de pub te houden. Andere bronnen zeggen dat het ging om een reguliere dienst in een houten gebouw dat vanwege de bouwvallige staat van de officiële parochiekerk als tijdelijke kathedraal fungeerde.

De nieuwe liturgie van Benson werd door de Anglicaanse Kerk overgenomen en maakte ook binnen de Rooms-Katholieke en de Lutherse Kerk haar opwachting. Nog steeds worden in Engeland op Kerstavond op veel plaatsen Festivals georganiseerd, zoals – dit jaar voor de 101e achtereenvolgende keer! – in Cambridge door het beroemde King’s College Choir. Ook in veel kerken buiten Engeland is deze traditie op of rond Kerstavond overgenomen, al is de vorm van de diensten verschillend.

Vrijdag 18 december wordt in de Jacobikerk het verhaal van de geboorte van Jezus  en de aanloop daarnaartoe volgens Engels gebruik verteld door middel van koor- en samenzang en een aantal Bijbellezingen. Cantiago zingt muziek van onder meer John Rutter, Philip Stopford en William Byrd.

Jacobi-organist Gerrit Christiaan de Gier begeleidt de koorzang, de muzikale leiding is in handen van dirigent Herman Mussche.

Uw bijdrage

Het uitvoeren van dit Festival of Lessons and Carols brengt kosten met zich mee. Wij vragen u daarom vriendelijk om een vrije gift ter bestrijding van de onkosten. U kunt een bedrag overmaken door de hierboven afgebeelde QR met uw mobiele telefoon te scannen (deze leidt u naar een betaalverzoek in uw app voor mobiel bankieren, waarbij u het bedrag naar wens kunt aanpassen). U kunt ook een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL76INGB0004114362 t.n.v. Stichting Cantiago te Utrecht. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!